Projekty UE

 „Kochmański Sales Service Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

 

Całkowita wartość  projektu: 200 000,00 PLN

 

Całkowita wartość dofinansowania: 150 000,00 PLN”

 

Tytuł projektu:  „Zastosowanie i optymalizacja nowej energooszczędnej metody produkcji aquafaby, będącej zamiennikiem białka jaja kurzego w produktach spożywczych.”

 

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań badawczo-rozwojowych nad opracowaniem energooszczędnej metody produkcji funkcjonalnej aquafaby będącej dodatkiem do produktów spożywczych.